DỊCH VỤ NỔI BẬT CỦA CLOUDMEDIA CUNG CẤP


Tư vấn chuyển đổi số cho Doanh nghiệp

Chúng tôi cung cấp giải pháp, tư vấn chuyển đổi, tái cấu trúc doanh nghiệp, đưa doanh nghiệp hoạt động từ truyền thống sang vận hành doanh nghiệp trên nền tảng số. Với đội ngũ chuyên gia về quản trị doanh nhiều năm kinh nghiệm, nhiều lĩnh vực sẽ mang tới giải pháp tốt cho doanh nghiệp.

Xem ngay >>

Phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP Odoo

Chúng tôi là partner chính thức của ODOO, đơn vị cung cấp giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp hàng đầu trên thế giới. Là một giải pháp toàn diện việc quản trị doanh nghiệp gồm các phân hệ quản lý doanh nghiệp: phân hệ bán hàng, marketing, quản lý nhân sự, tài chính, sản xuất, giao việc… chuyển đổi mô hình quản trị từ truyền thống lên nền tảng số.

Xem ngay >>

Dịch vụ cung cấp hạ tầng CNTT

Chúng tôi có hơn 5 năm cung cấp giải pháp về hạ tầng công nghệ thông tin, Hệ thống Cloud server, Dedicated server, cho thuê IPv4… Với đội ngũ chuyên gia kinh nghiệm nhiều năm cùng với hệ thống hạ tầng, công nghệ hiện đại.

Xem ngay >>

Giải pháp Digital Marketing

Cung cấp giải pháp về Digital Marketing toàn diện và bền vững. Tư vấn bao gồm marketing tổng thể, xây dựng chiến dịch và thực hiện triển khai Marketing. CloudMedia hỗ trợ doanh nghiệp tự động hoá quá trình Marketing, ứng dụng công nghệ, sáng tạo môi trường Marketing hiện đại.

Xem ngay >>

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔILIÊN HỆ VỚI CLOUDMEDIA